Pradžia Veikla
Uredijos veikla

 

Marijampolės miškų urėdija per metus:

  • Atkuria apie 200 ha miško, tame tarpe 66 ha sodinimu, 85 ha mišriu būdu
  • 2013 m. įveista 57 ha naujų miškų. Įgyvendinant miškingumo didinimo Lietuvoje programą įveisiamų naujų miškų plotai didės, nes bus apželdomos žemės ūkiui netinkamos žemės ir rekultivuoti karjerai
  • Paruošia apie 600 kg sėklų.
  • Iškerta pagrindiniais kirtimais apie 63 100 m3 medienos.
  • Iškerta tarpiniais kirtimais apie 17300 m3 medienos.
  • Išugdo apie 270 ha jaunuolynų.
  • Suremontuoja apie 50 km sausinamojo tinklo.

 

Miškų urėdijoje kasmet pagaminama 78,3 tūkst. m³ medienos. Iš jų 61,0 tūkst. m³ padarinės ir 17,3 tūkst. m³ malkinės. 99,4 % miško kirtimo darbų atliekama rangos būdu. Pagaminta mediena iš miško išvežama medvežėmis.

 Urėdijos darbuotojai rūpinasi ir miškų urėdijos teritorijoje gyvenančiais gyventojais ir svečiais, jų poilsiui įrengta 30 poilsio vieta, 1 regykla, 2 pažintiniai takai ir 2 takai pritaikyti žmonėms su negalia.

Gyventojus, juos dominančiais klausimais, urėdijos darbuotojai informuoja ir šviečia per vietines žiniasklaidos priemones.
 Nepamiršdami, kad mylėti gamtą reikia mokytis nuo mažumės, miškininkai- specialistai iš girininkijų globoja urėdijos teritorijoje įsikūrusius Jaunųjų miško bičiulių būrelius. Šie būrėliai veikia 6 mokyklose ir vienija 93 narius.

Jeigu lankydamiesi urėdijos teritorijos miškuose pastebėjote Jūsų manymu didelės aplinkosauginės vertės miškus, vertingus gamtos paminklus, retų paukščių lizdus ar perimvietes, kultūros paveldo teritorinius kompleksus ar objektus (vertybes) prašome apie juos informuoti artimiausią girininkiją ar miškų urėdiją.
 
 

 

 

Kalbos pasirinkimas

English (United Kingdom)Lithuanian