Pradžia Naujienos Uosynų džiūvimas tęsiasi
Uosynų džiūvimas tęsiasi
Penktadienis, 27 Spalis 2017 08:12

Nuo 2002 metų uosių sanitarinė būklė buvo stebima 30 pastovių tyrimo barelių skirtinguose Lietuvos regionuose: Joniškio, Nemenčinės, Raseinių, Šakių, Ukmergės miškų urėdijose. 2008 metais šių barelių stebėjimas nebevykdomas, nes sausuoliai šiuose bareliuose vidutiniškai sudarė 59% visų medžių, o Raseinių ir Šakių miškų urėdijose – net 69% medžių. Tokiuose bareliuose buvo nebetikslinga toliau vykdyti medžių sanitarinės būklės stebėjimą. 2008 metais buvo uždėtas tik 21 naujas uosių sanitarinės būklės stebėjimo barelis tose pačiose miškų urėdijose, nes vis sunkiau rasti ligų stipriai nepažeistų ir monitoringui tinkamų medynų. Bareliai buvo uždėti tose vietose, kur buvo sveikiausi uosio medynai. 2008 m. buvo sužymėti tik žaliuojantys uosiai, todėl medžių priskirtų 5 ir 6 kategorijai (šviežiems ir seniems sausuoliams) bareliuose nebuvo. 2008 metais sveiki (1 kategorija) medžiai sudarė 29%, o 2017 metais jų sumažėjo iki vieno procento. Per 2017 metus nuo visų uosių barelyje vidutiniškai šviežiai nudžiūvo 3,0% uosių. Daugiausiai jų nudžiūvo Šakių miškų urėdijoje – 7,9%, mažiausiai – Nemenčinės apie 1,1%. Viso per 2009-2017 metus nudžiūvo net 70,7% bareliuose visų stebimų uosių (I-VI kategorijos), t.y. vidutiniškai per metus nudžiūsta apie 7,9% ligos pažeistų medžių.

Sakityti daugiau....

 

Kalbos pasirinkimas

English (United Kingdom)Lithuanian

Naujienų prenumerata