Pradžia Kad miške nepasiklystumėte
Kad miške nepasiklystumėte

takasVisada tiksliai išsiaiškinkite vietą, kur pastatėte transporto priemonę. Tai jūs galite padaryti, suradę artimiausią kvartalinį stulpą, ant kurio pažymėti kvartalų numeriai. Žinokite, iš kur ir į kur vedančiu keliu atvažiavote ir kuriame jo kilometre apsistojote, Jeigu Transporto priemones palikote kaime, žinokite jo pavadinimą. Tvirtai įsidėmėkite, kuria kryptimi - į rytus, pietus, vakarus ar šiaurę - einate nuo pradinės vietos. Jeigu miškai Jums nežinomi, neišeikite užkvartalo ribų, t.y. neikite per kvartalines linijas, kelius, upelius, o jeigu perėjote, tai atsiminkite, prie kurio šono (rytų, pietų, vakarų, šiaurės) šliejasi Jusu kvartalas.

Žinokite, kad :

  1. Miško kvartalų mažesnieji numeriai būna šiaurės vakaruose, todėl einant į pietus ar į rytus, kvartalų numeriai didės, o einant į šiaurę ar vakarus, mažės.
  2. Laikrodžio valandų rodyklę nukreipus į saulę, kampo tarp valandų rodyklės ir 12 valandos pusės rodys pietų kryptį.
  3. Medžiai, kelmai, akmenys šaiurės pusėje labiau apsamanoję, o medžių, ypač beržų, žievė storesnė, tamsesnė.
  4. Pietinėje kelmų pusėje metinės rievės platesnės.
  5. Skruzdelynai būna artimiausio medžio ar krūmo pietinėje pusėje, jų pietinė pusė nuožulnesnė.
  6. Iškirsta miško biržė turi šiaurės-pietų kryptį.
  7. Jeigu diena saulėta, stebėkite savo šešėlio ir Jūsų pagrindinės ėjimo krypties santykį.

 

 

Kalbos pasirinkimas

English (United Kingdom)Lithuanian